O projektu

Program Čistá dvojka v roce 2019

Program Čistá dvojka je součástí  Programového prohlášení Rady městské části Praha 2 na roky 2019 – 2023. Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních cílů je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají.

Cílem programu v roce 2019 je:

 1. Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí
 2. Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu
 3. Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

Nosnými tématy programu v roce 2019 jsou:

1) Létající sběrné dvory

 • Jedná se o akci, která navazuje na předchozí léta. Bude realizováno 7 stanovišť. Znovu také bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů.

2) Účast na outdoorových akcích

    Stánek programu Čistá dvojka bude umístěn na akcích:

 • Ekofestival (Den s Komwagem)
 • Vinobraní (nám. Míru)
 • Mezinárodní den životního prostředí (Riegrovy sady)

3) Ekologická osvěta a výchova

 • aktualizace letáku pro podnikatele, týkající se povinností při nakládání s tříděnými odpady (překlad do několika jazyků)

4) Parky

 • exkurze dětí z vybraných ZŠ do parku – poznávání stromů, informace o provozu parku a jak se chovat v parcích (zaměřeno na předcházení vandalismu v zeleni i na mobiliáři)

5) Sběr potravinářských olejů a tuků

 • jedná se o pokračování projektu z předchozích let
 • sběr a informační kampaň bude pokračovat i v roce 2019

6) Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2

 • v roce 2017 byla uvedena do provozu mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)
 • bude prováděna průběžná aktualizace dat, informační kampaň bude probíhat po celý rok 2019

Na programu Čistá dvojka, stejně jako v minulých letech, spolupracují společnosti EKO-KOM a.s. a KOMWAG a.s.

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.